FAQ’s
Home » FAQ’s
Informacione
BAGAZHI DHE CANTA DORES

Në disa raste të jashtëzakonshme, ka disa linja ajrore që ofrojnë bagazh dore ose bagazh falas deri në një kufi të caktuar të peshës dhe madhësisë për pasagjer.


Nuk është e mundur të transferoni lejimin e bagazheve të papërdorura tek pasagjerët e tjerë. Bagazhet e tepërta do të transportohen sipas pagesës së tarifave të aplikueshme të bagazheve të tepërta.

Bagazhet e tepërta nuk mund të garantohen.

Kur fluturoni nëpërmjet linjave të tjera ajrore, ju lutemi kontrolloni rregulloret e zbatueshme të linjës ajrore që operon fluturimin tuaj.

CHECK-IN

Sportelet e kontrollit për fluturimet me distanca të shkurtra dhe të mesme zakonisht hapen dy orë dhe mbyllen 45 minuta përpara orës së planifikuar të nisjes.
Pasagjerët që nuk paraqiten në sportelin e check-in në kohën e duhur përpara orës së planifikuar të nisjes, nuk mund të përpunohen më.

Am Fly Prishtina ju këshillojnë që t'i kushtoni shumë kujdes kushteve të përgjithshme të operatorit turistik ose linjës ajrore përkatëse, pasi kohet e check-in'it të linjave ajrore të caktuar ndryshme jan. Pasagjeri është përgjegjës për respektimin dhe respektimin e këtyre dispozitave.

BOARDING

Ju duhet të arrini te porta sa më shpejt të jetë e mundur. Portat mbyllen në mënyrë të përpiktë 45 minuta para nisjes.

Në portë, disa linja ajrore përdorin një sistem radhësh për hipjen e pasagjerëve. Klientëve që kanë kërkuar ndihmë të veçantë paraprakisht ose kanë rezervuar hipjen me përparësi, familjet me fëmijë nën moshën 5 vjeç dhe që janë të pranishëm në portë do t'u kërkohet të hipin fillimisht. Pastaj të gjithë pasagjerët e tjerë hyjnë në bord.